Sociální podnik

SANANIM Charity Services, s.r.o. provozuje restauraci Cafe Therapy a další dva přidružené podniky v centru Prahy, kde se s velkým úspěchem daří začlenit lidi po léčbě závislostí a po výkonu trestu odnětí svobody, do běžného pracovního režimu. Za 15 let existence podniku zde takzvaným tranzitním zaměstnáním prošlo 133 lidí, většina z nich i nadále funguje v každodenním životě. Cílem je jejich stabilizace a přechod na volný trh práce. Spolupracujeme s dalšími sociálními podniky, s pivovarem Chříč a s pražírnou Fair & Bio.

Zaměření společnosti SANANIM Charity Services, s.r.o. je na zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. 

Sociální podnik Café Therapy naplňuje sociální prospěch tím, že integruje zaměstnance znevýhodněné na trhu práce a rozvíjí jejich schopnosti.

V současné době zaměstnáváme 10 osob ze znevýhodněné skupiny, tj. 77 % ze všech zaměstnanců.

V tréninkovém programu se zaměstnanci učí pracovním návykům, za svou práci zde dostávají obvyklou mzdu a plnohodnotně se podílí na chodu restaurace. Pod hlavičkou Café Therapy fungují tři podniky v centru Prahy, které spolu vzájemně spolupracují. Většina zisku je použita do vybavení podniku, zkvalitňování prostředí pro zaměstnance a zvyšování jejich kvalifikace. Využíváme lokální zdroje a spolupracujeme s českými sociálními podniky. Pro transport zboží mezi podniky používáme bezemisní vozík.

Jako sociální podnik jsme zavázáni, že 51 % případného zisku bude reinvestováno, a to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů. V případě, že náš podnik generuje zisk, je reinvestován do údržby a vybavení restaurace či distribuován v rámci odměn pro zaměstnance.

V rámci trvale udržitelného podnikání je naší snahou v co největší možné míře využívat lokální zdroje pro výrobu vlastních produktů. Pečeme vlastní koláče, chléb a housky dle tradičních a místních receptur. Vyrábíme si vlastní sýr z Mlékárny Krasolesí, který poté obalujeme do strouhanky z Mlýna od Veselých, který svou aktivitou také naplňuje principy sociálního podniku. 

Nabízíme k prodeji udržitelné kelímky s logem Café Therapy, které je určené pro všechny typy horkých nápojů, ale i studených nápojů.
Ve všech provozovnách provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad a bio odpad).