AKCE v Therapy 2023 zima

Pro aktuální info, sledujte náš Facebook.

Naše nabídka

scroll down for english

naše jídla
naše nápoje
naše nápoje
naše vitrína
our meals
our drinks
our drinks
showcase

Rezervace

Zamluvte si Váš stůl ještě dnes

Napište nám na [email protected], případně zavolejte na bar 775 992 361 a domluvíme se.

O nás

Sociální firma v centru Prahy

Café Therapy vzniklo v roce 2005 jako první sociální podnik v ČR typu WISE (work integration social enterprise). Navazuje na britské standardy sociálních firem, inspirovalo se také rakouským modelem sozialökonomische betriebe – transitarbeit.

Za dobu existence podniku zde prošlo tranzitním zaměstnáním 133 klientů SANANIMu, z nichž převážná většina (nad 90 %) nadále standardně funguje v běžném životě. Jedná se o původně obtížně zaměstnatelné lidi, kterým by jinak hrozilo sociální vyloučení – jsou po léčbě závislostí, často po výkonu trestu odnětí svobody. V Café Therapy se v tréninkovém programu učí pracovním návykům, za svou práci zde dostávají obvyklou mzdu a pokračují v komplexním programu resocializace.  Cílem je jejich stabilizace, rekvalifikace a přechod na volný trh práce. Pro Café Therapy se jedná o náročný úkol – v silně konkurenčním prostředí gastronomie v centru Prahy musí bez dotací udržet ekonomickou stabilitu i přes neustálé zaškolování nových zaměstnanců či nezbytnou toleranci k jejich počáteční neprofesionalitě, která vyžaduje v rámci projektu silně osobní přístup. Příběhy úspěchu lidí, kteří programem prošli, však za tu námahu stojí.

Jádrem podniku je moderní kuchyně se zdravými prvky a pestrým jídelníčkem, která splňuje to, co od ní hosté očekávají – nabízí jídlo, které se dá jíst každý den, aniž by se člověk zpronevěřoval svým představám o kvalitním stravování. Základem jsou jednoduché a tradiční chutě v inovovaném pojetí.

Café Therapy je multifunkční prostor, který se nabízí k využití pro rozmanité aktivity a setkávání. Je plně bezbariérový a mají sem přístup mazlíčci. Součástí prostor je i konferenční sál s kapacitou cca 40 osob, který je pronajímán na nejrůznější akce od seminářů a až po tiskové konference.

Interiér, kromě vstupní barové části, lze využít pro výstavy.

Aktuální jídelníček, program výstav a akcí můžete sledovat na facebooku.

Kromě restaurace Café Therapy provozuje moderní bistro v budově Pedagogické fakulty, divadelní kavárnu v prostorách Divadla ABC a nabízí svěží catering pro nejrůznější firemní a společenské akce.

SANANIM Charity services s.r.o. naplňuje principy sociálního podniku následujícím způsobem:

  • zaměstnává osoby se znevýhodněním. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 60 %  přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. Společnost zaměstnává zejména osoby po výkonu trestu a drogové závislosti;
  • podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním, jimž zajišťuje psychosociální podporu.
  • podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku a jsou informováni o dění v něm a o naplňování veřejně prospěšných cílů. Prostor k vyjádření mají přímou i anonymní formou;
  • přednostně využívá místní zdroje, uspokojuje místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji, a to zejména skrze zaměstnávání místních obyvatel, orientaci na lokální trh (nákup od místních dodavatelů, lokální distribuce);
  • reinvestuje min. 51 % zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů organizace, přičemž tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30 % celkových výnosů podniku. Reinvestice jsou určeny zejména k vytváření nových pracovních míst pro osoby se znevýhodněním a k rozvoji těch stávajících, dále k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců, rozvoji poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, ale i nákupu nových technologií zaměřených na zvýšení ekologičnosti provozu a rovněž zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců;
  • aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby skrze využití přírodních materiálů a další zpracovávání odpadních materiálů, dále i skrze šetření materiálem a energiemi, využíváním obnovitelných zdrojů energie, orientací na lokální zdroje materiálů a lokální odběratele a také využitím recyklovatelných či recyklovaných materiálů ve výrobě;
  • spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména se samosprávami obcí, v nichž působí, ale také s ostatními lokálními sociálními podniky a neziskovými organizacemi a dalšími místními institucemi.

Kalendář dostupnosti naší konferenční místnosti

Kapacita sálu je max 35 osob - divadelní uspořádání židlí. 20 osob u stolů.
Cena pronájmu je 250,-/1h
Pro více informací a rezervaci nám napište na [email protected]
Rádi vám připravíme občerstvení, dle vašeho přání.