AKCE v Therapy 2023 zima

Pro aktuální info, sledujte náš Facebook.

Naše nabídka

scroll down for english

Rezervace

Zamluvte si Váš stůl ještě dnes

Napište nám na [email protected], případně zavolejte na bar 775 992 361 a domluvíme se.

O nás

Sociální firma v centru Prahy

Café Therapy vzniklo v roce 2005 jako první sociální podnik v ČR typu WISE (work integration social enterprise). Navazuje na britské standardy sociálních firem, inspirovalo se také rakouským modelem sozialökonomische betriebe – transitarbeit.

Za dobu existence podniku zde prošlo tranzitním zaměstnáním 133 klientů SANANIMu, z nichž převážná většina (nad 90 %) nadále standardně funguje v běžném životě. Jedná se o původně obtížně zaměstnatelné lidi, kterým by jinak hrozilo sociální vyloučení – jsou po léčbě závislostí, často po výkonu trestu odnětí svobody. V Café Therapy se v tréninkovém programu učí pracovním návykům, za svou práci zde dostávají obvyklou mzdu a pokračují v komplexním programu resocializace.  Cílem je jejich stabilizace, rekvalifikace a přechod na volný trh práce. Pro Café Therapy se jedná o náročný úkol – v silně konkurenčním prostředí gastronomie v centru Prahy musí bez dotací udržet ekonomickou stabilitu i přes neustálé zaškolování nových zaměstnanců či nezbytnou toleranci k jejich počáteční neprofesionalitě, která vyžaduje v rámci projektu silně osobní přístup. Příběhy úspěchu lidí, kteří programem prošli, však za tu námahu stojí.

Jádrem podniku je moderní kuchyně se zdravými prvky a pestrým jídelníčkem, která splňuje to, co od ní hosté očekávají – nabízí jídlo, které se dá jíst každý den, aniž by se člověk zpronevěřoval svým představám o kvalitním stravování. Základem jsou jednoduché a tradiční chutě v inovovaném pojetí.

Café Therapy je multifunkční prostor, který se nabízí k využití pro rozmanité aktivity a setkávání. Je plně bezbariérový a mají sem přístup mazlíčci. Součástí prostor je i konferenční sál s kapacitou cca 40 osob, který je pronajímán na nejrůznější akce od seminářů a až po tiskové konference.

Interiér, kromě vstupní barové části, lze využít pro výstavy.

Aktuální jídelníček, program výstav a akcí můžete sledovat na facebooku.

Kromě restaurace Café Therapy provozuje moderní bistro v budově Pedagogické fakulty, divadelní kavárnu v prostorách Divadla ABC a nabízí svěží catering pro nejrůznější firemní a společenské akce.

SANANIM Charity services s.r.o. naplňuje principy sociálního podniku následujícím způsobem:

  • zaměstnává osoby se znevýhodněním. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 60 %  přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. Společnost zaměstnává zejména osoby po výkonu trestu a drogové závislosti;
  • podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním, jimž zajišťuje psychosociální podporu.
  • podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku a jsou informováni o dění v něm a o naplňování veřejně prospěšných cílů. Prostor k vyjádření mají přímou i anonymní formou;
  • přednostně využívá místní zdroje, uspokojuje místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji, a to zejména skrze zaměstnávání místních obyvatel, orientaci na lokální trh (nákup od místních dodavatelů, lokální distribuce);
  • reinvestuje min. 51 % zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů organizace, přičemž tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30 % celkových výnosů podniku. Reinvestice jsou určeny zejména k vytváření nových pracovních míst pro osoby se znevýhodněním a k rozvoji těch stávajících, dále k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců, rozvoji poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, ale i nákupu nových technologií zaměřených na zvýšení ekologičnosti provozu a rovněž zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců;
  • aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby skrze využití přírodních materiálů a další zpracovávání odpadních materiálů, dále i skrze šetření materiálem a energiemi, využíváním obnovitelných zdrojů energie, orientací na lokální zdroje materiálů a lokální odběratele a také využitím recyklovatelných či recyklovaných materiálů ve výrobě;
  • spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména se samosprávami obcí, v nichž působí, ale také s ostatními lokálními sociálními podniky a neziskovými organizacemi a dalšími místními institucemi.

Kalendář dostupnosti naší konferenční místnosti

Kapacita sálu je max 35 osob - divadelní uspořádání židlí. 20 osob u stolů.
Cena pronájmu je 250,-/1h
Pro více informací a rezervaci nám napište na [email protected].
Rádi vám připravíme občerstvení, dle vašeho přání.