Projekt Nová Café Therapy

Projekt Nová Cafe Therapy je spolufinancován EU.
Díky tomuto projektu s registračním číslem: CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000593 jsme provedli v období od 1.1. do 30.5. 2018 rekonstrukci baru.
Cílem projektu je vytvořit dvě nová pracovní místa a rozšířit naší nabídku služeb o prodej do ulice.
Nyní je náš pracovní tým rozšířen o dva nové členy a aktivně realizujeme nový způsob prodeje s sebou.

 

Therapy

Restaurace ve Školské 30 | Bistro na Pedagogické fakultě | Kavárna v divadle ABC